Skip to content
Icke-regulatoriskt

Inbjudan till presentation av Neobos bokslutskommuniké 2022

Den 23 februari 2023 klockan 08.00 offentliggör Neobo sin bokslutskommuniké för helåret 2022. VD Ylva Sarby Westman kommer att presentera resultatet och svara på frågor kl. 09.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer kunna följas via webbsändning och telefonkonferens.

För att delta via webbsändning med möjlighet att ställa skriftliga frågor, använd nedanstående länk.

Neobo Fastigheter Q4 Report 2022 (financialhearings.com)

För att delta via telefonkonferens med möjlighet att ställa muntliga frågor, använd nedanstående länk. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

Call Access (financialhearings.com)

Presentationsmaterial och länk till en inspelad version av webbsändningen kommer att tillgängliggöras på bolagets hemsida efter presentationen.