Skip to content

Styrelse

neobo-jan-erik-hojvall-people

Jan-Erik Höjvall

Styrelseordförande sedan 2022
Öppna

Jan-Erik Höjvall

neobo-jan-erik-hojvall-people
Styrelseordförande sedan 2022

Född 1959.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga uppdrag:

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Ej oberoende i förhållande till bolaget (fd vd Amasten Fastighets AB) och oberoende i förhållande till större aktieägare i Neobo. 

neobo-mona-finnstrom-people

Mona Finnström

Styrelseledamot sedan 2022
Öppna

Mona Finnström

neobo-mona-finnstrom-people
Styrelseledamot sedan 2022

Född 1959.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen i beteendevetenskap och enstaka kurser i företagsekonomi.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Sveriges Förvaltarforum AB. Styrelseledamot i Mona Finnström utveckling AB. Styrelsesuppleant i Stockholm Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresgästförening.

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare i Neobo.

neobo-ulf-frid-people

Ulf Nilsson

Styrelseledamot sedan 2022
Öppna

Ulf Nilsson

neobo-ulf-frid-people
Styrelseledamot sedan 2022

Född 1958.

Utbildning: Jur. kand. från Uppsala universitet.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GC Cru AB, Richard Juhlin Grand Cru AB och Vamlingbo Ladugårdar AB. Styrelseledamot i Avestaörnen 3 AB, Krylbohus AB, LC Åkersberga Fastighets AB, Oscar Properties Holding AB och Sigfride Fastigheter AB. Styrelsesuppleant i Bällstaudde Bostadsutveckling AB.

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare i Neobo.

neobo-eva-grimaldi-people

Eva Swartz Grimaldi

Styrelseledamot sedan 2022
Öppna

Eva Swartz Grimaldi

neobo-eva-grimaldi-people
Styrelseledamot sedan 2022

Född 1956.

Utbildning: Filosofie kandidatexamen i språk – spanska, franska och italienska samt från kulturvetarlinjen.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Apotea AB, Apolea holding AB, Efevevmimanisa AB och Eva Swartz Grimaldi Consulting AB. Styrelseledamot i Richard Swartz AB, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) och Unobo AB.

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare i Neobo.

neobo-peter-wagstrom-people

Peter Wågström

Styrelseledamot sedan 2022
Öppna

Peter Wågström

neobo-peter-wagstrom-people
Styrelseledamot sedan 2022

Född 1964.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Arlandastad Group AB (publ), Arrecta AB och Brunkeberg Systems AB. Styrelseledamot i Eastnine AB (publ), Tredje AP-fonden och Niam AB.

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Oberoende i förhållande till bolaget och till större aktieägare i Neobo.

Uppgifterna avseende aktieinnehav avser förhållandet den 6 februari 2023. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.