invest

Bra boende för alla

Vi är ett fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter i flertalet tillväxtkommuner över hela Sverige

Våra senaste siffror

bumper-example2

Prospekt / bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning upprättad inför notering på Nasdaq First North Premier, 6 februari 2023

Ladda ner som PDF

Pressmeddelanden

Neobo har hållit årsstämma

Vid årsstämman i Neobo Fastigheter AB (publ) idag den 23 april 2024 beslutade aktieägarna om nedan huvudsakliga beslut. Årsstämman...

Läs mer

Neobo Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2024

Januari-mars 2024 Hyresintäkterna ökade till 227 mkr (214). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,9 procent till följd ...

Läs mer

Inbjudan till presentation av Neobos delårsrapport januari-mars 2024

Den 23 april 2024 klockan 07.00 offentliggör Neobo sin delårsrapport för januari-mars 2024. VD Ylva Sarby Westman kommer att presentera...

Läs mer

Finansiell kalender

header-hyresgaster

Vision, affärsidé och strategi

Vision

Vi skapar attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga

Affärsidé

Neobo förvaltar och förädlar bostäder i svenska kommuner med befolkningstillväxt och god efterfrågan på bostäder

Strategi

  • Långsiktigt äga, förvalta och förädla bostadsfastigheter med inflationskyddade kassaflöden som genererar en attraktiv totalavkastning
  • Ett hållbarhetsarbete som är en integrerad del av all verksamhet och anpassas kontinuerligt för att uppfylla kraven i CSRD
  • En lokal förvaltningsorganisation som arbetar nära kunder med fokus på uthyrning och värdeskapande förädling
  • En geografiskt diversifierad fastighetsportfölj i kommuner med befolkningstillväxt och bostadsunderskott
bumper-example

Hållbara bostäder för alla

Att bara bygga nytt utan att ta hand och förbättra fastighetsbeståndet som redan finns tycker inte vi är hållbart.

Vi vill bidra till ett bättre samhälle, med trygga hem och hållbara bostadsmiljöer. Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vår verksamhet och utgår från två huvudområden.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

jon-flobrant-bEta-mHDD0E-unsplash

Vi erbjuder bra boende för alla

Vår idé

Våra fastigheter är inte nya, tvärtom har många av dem funnits med länge. Men vårt sätt att arbeta är långt ifrån gammeldags. Vi har omtanke och ansvar för våra boendemiljöer, hyresgäster, medarbetare och omvärlden som  högsta prioritet. Genom att vara effektiva och uppfinningsrika vet vi att vi kommer kunna öka nöjdheten bland våra hyresgäster och locka fler till våra boenden. Vi är stolta över de fastigheter vi har och det arbete vi gör med dem. För när befolkningen växer behöver Sverige mer bra bostäder som fler har råd att bo i. Det är här vi kommer in. Hos oss finns det något för alla – gammal som ung, familj eller singel. Neobo har alla typer av lägenheter, med storlekar, standard och hyror som funkar för alla. Genom att förvalta och förädla våra befintliga fastigheter och anpassa dem till behoven hos människor och miljö idag, vill vi bidra till en mer hållbar bostadsmarknad i Sverige.

Det är det vi menar med Bra Boende: Platsen dit man längtar, där man trivs och känner sig trygg. Där vetskapen och tilliten om att vi som fastighetsägare gör det vi kan är en självklarhet.  Välkommen till Neobo. Bra boende för alla.

 

IR-kontakt

Maria-Strandberg

Har du frågor eller funderingar kring att investera? Kontakt vår CFO Maria Strandberg

070 398 23 80

maria.strandberg@neobo

Certified Adviser

header-hyresgaster

FNCA Sweden AB

Tel: +46 8-528 00 399
[email protected]

Webbplats