Ersättningar

Ersättningsriktlinjer

Följande dokument innehåller riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2024.

Riktlinjer för ersättningar

Ersättningsrapport

Styrelsen kommer att ta fram en ersättningsrapport för räkenskapsåret 2024 att presenteras för och antas av årsstämman 2025.

Incitamentsprogram

Neobo har ett pågående långsiktigt teckningsoptionsprogram som löper i tre år, perioden 2023-2026. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie 2023-2026:1 finns på stämmosidan för årsstämman 2023 (Årsstämma 2023 – Neobo Fastigheter). Innehavare av teckningsoptionerna framgår av sidan för insynsinnehav.
(Insynsinnehav – Neobo Fastigheter)

Neobo har även ett kortsiktigt ettårigt incitamentsprogram för medlemmarna i ledningsgruppen.