Pressmeddelanden

Neobo Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari-juni 2024

Januari-juni 2024 · Hyresintäkterna ökade till 454 mkr (434). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 7,3 procent. Årets...

Läs mer

Neobo avyttrar handelsfastigheten Tegelbruket 4 i Falun

Neobo Fastigheter AB (publ) avyttrar fastigheten Tegelbruket 4 till ett underliggande fastighetsvärde om 75 mkr, vilket är 18% över...

Läs mer

Inbjudan till presentation av Neobos delårsrapport januari-juni 2024

Den 10 juli 2024 klockan 07.00 offentliggör Neobo sin delårsrapport för januari-juni 2024. VD Ylva Sarby Westman kommer att presentera...

Läs mer

Neobo har hållit årsstämma

Vid årsstämman i Neobo Fastigheter AB (publ) idag den 23 april 2024 beslutade aktieägarna om nedan huvudsakliga beslut. Årsstämman...

Läs mer

Neobo Fastigheter AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2024

Januari-mars 2024 Hyresintäkterna ökade till 227 mkr (214). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 6,9 procent till följd ...

Läs mer

Inbjudan till presentation av Neobos delårsrapport januari-mars 2024

Den 23 april 2024 klockan 07.00 offentliggör Neobo sin delårsrapport för januari-mars 2024. VD Ylva Sarby Westman kommer att presentera...

Läs mer

Neobo publicerar årsredovisning för 2023

Neobos årsredovisning för 2023 har publicerats och finns nu tillgänglig på Neobos webbplats: Rapporter och presentationer - Neobo ...

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Neobo Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Neobo Fastigheter AB (publ), org.nr 556580-2526 ("Neobo") kallas härmed till årsstämma som äger rum tisdagen...

Läs mer

Neobos valberedning föreslår Anneli Lindblom till ny styrelseledamot

Valberedningen i Neobo Fastigheter AB (publ) föreslår nyval av Anneli Lindblom som styrelseledamot till Neobos styrelse vid årsstämman...

Läs mer

Neobo avyttrar fastighetsportfölj i Eskilstuna

Neobo Fastigheter AB (publ) avyttrar sex bostadsfastigheter i Eskilstuna till ett underliggande fastighetsvärde om 113 mkr, vilket...

Läs mer

Neobo Fastigheter AB (publ): Bokslutskommuniké januari-december 2023

JANUARI-DECEMBER 2023 Hyresintäkterna ökade till 888 mkr (839). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med 5,0 procent till följd...

Läs mer

Peter Wågström lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Neobo

Peter Wågström har meddelat att han på grund av ett annat bolagsengagemang lämnar styrelsen i Neobo Fastigheter AB (publ) per dagens...

Läs mer