-Regulatoriskt

Neobo publicerar årsredovisning för 2023

Neobos årsredovisning för 2023 har publicerats och finns nu tillgänglig på Neobos webbplats: Rapporter och presentationer – Neobo Fastigheter.

Den publicerade årsredovisningen är på svenska. En engelsk version beräknas att finnas tillgänglig på bolagets webbplats den 19 april.

Neobos årsstämma 2024 hålls i Stockholm den 23 april och delårsrapporten för januari-mars 2024 publiceras den 23 april.