-Icke-regulatoriskt

Neobo avyttrar handelsfastigheten Tegelbruket 4 i Falun

Neobo Fastigheter AB (publ) avyttrar fastigheten Tegelbruket 4 till ett underliggande fastighetsvärde om 75 mkr, vilket är 18% över den senast genomförda externvärderingen, och lämnar därmed Falun.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 8 146 kvm och den största hyresgästen är Willys.

Köpare är Lantmännen Handelsfastigheter AB och frånträde kommer att ske under augusti 2024. Transaktionen genomförs som en bolagsaffär och ett avdrag för latent skatt om 10,3 procent, motsvarande 3 mkr, har lämnats i transaktionen.

– Vi fortsätter optimeringen av vår fastighetsportfölj genom att avyttra en handelsfastighet i Falun. Försäljningen innebär att vi lämnar Falun och frigör kapital som kan återinvesteras i strategiska fastigheter, säger Ylva Sarby Westman, VD Neobo.

Transaktionen ger en positiv resultateffekt om cirka 10 mkr.