Skip to content

Ledning

neobo-ylva-sarby-westman-people

Ylva Sarby Westman

Verkställande direktör
Öppna

Ylva Sarby Westman

neobo-ylva-sarby-westman-people
Verkställande direktör

Verkställande direktör sedan 2022.

Född 1973.

Utbildning: Civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan.

Tidigare erfarenhet i urval: Verkställande direktör i Kungsleden AB. Vice verkställande direktör i Castellum AB och Kungsleden AB. CFO i Castellum AB och Kungsleden AB.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i Eastnine AB (publ).

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Maria Strandberg

CFO
Öppna

Maria Strandberg

CFO

CFO sedan 2023.

Född 1983.

Utbildning: Civilekonom från Södertörns högskola.

Tidigare erfarenhet i urval: CFO i Castellum. Ekonomichef på Kungsleden. Revisor på EY.

Övriga nuvarande befattningar:

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

neobo-malin-axland-people

Malin Axland

Chefsjurist och Hållbarhetschef
Öppna

Malin Axland

neobo-malin-axland-people
Chefsjurist och Hållbarhetschef

Chefsjurist sedan 2022 och Hållbarhetschef sedan 2023.

Född 1974.

Utbildning: Jur. kand. från Stockholms universitet.

Tidigare erfarenhet i urval: Chefsjurist Kungsleden AB (publ). Advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Egen verksamhet som interimsjurist.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelseledamot i MAxland AB.

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Anna-Carin Skoglund

Regionchef Nord
Öppna

Anna-Carin Skoglund

Regionchef Nord

Regionchef Nord sedan 2022.

Född 1963.

Utbildning: Drifttekniker på Örebro universitet. Teknisk fastighetsförvaltare på Newton. Ledarskap på Umeå universitet.

Tidigare erfarenhet i urval: Regionchef på SBB. Fastighetschef på Ängelholmshem.

Övriga nuvarande befattningar:

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav

Per Sundequist

Regionchef Syd
Öppna

Per Sundequist

Regionchef Syd

Regionchef Syd sedan 2022.

Född 1967.

Utbildning: Fastighetsmäklarutbildning, universitetsstudier i ekonomi, DIHM-examen Marknadsekonomi IHM.

Tidigare erfarenhet i urval: VD HSB Nordvästra Götaland. Marknadsområdeschef Skandia Fastigheter. Chef Projektutveckling Götenehus. Regionchef SBB Norden AB.

Övriga nuvarande befattningar: Styrelsesuppleant i Christina Sundequist Konsult AB.

Aktieinnehav: Se denna sida för uppdaterat innehav