Skip to content

Skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter. I fredstid används skyddsrummen ofta till andra saker, som förråd, garageplatser och cykelrum. Kravet för att få använda utrymmena till något annat är att de kan tömmas och ställas i ordning till skyddsrum inom 48 timmar.

På MSB:s webbplats finns en skyddsrumskarta där du kan hitta det skyddsrum som är närmast dig. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan använder det som finns närmast dig.

Frågor och svar om skyddsrum (msb.se)

MSB:s skyddsrumskarta

 

Skyddsrum - Hallstahammars kommun