hallbar

Hållbara bostadsmiljöer

Våra bostadsområden ska vara gröna och inkluderande där vi driver utveckling inom energieffektivitet och hållbar resursanvändning

Vad vi gör

hallbar_1

Utveckling inom energieffektivitet och hållbar resursanvändning med fokus på renovera och effektivisera ett åldrande fasighetsbestånd. Här fokuserar vi främst på:

 • Minskade klimatutsläpp
 • Högre energieffektivitet:
 • Förbättrad klimatanpassning
 • Mindre föroreningar
 • Minskad vattenanvändning
 • Bibehållen biodiversitet

Hur vet vi om vi lyckas?

hallbar_2

Vi kommer under de kommande åren börja mäta:

 • Energianvändning
 • Avfallsmängd
 • Återvinning av vårt avfall
 • Vattenförbrukning
 • Klimatavtryck och utsläpp

Vi vill såklart se en minskning av alla dessa parametrar år till år för att veta att vi är på rätt väg gällande att erbjuda hållbara bostäder för alla.