tryggt

Tryggt boende för alla

Vi ska erbjuda säkra, till-gängliga och kostnads-effektiva hem, ha ett lokalt trygghetsarbete i området och hälsosam närmiljö med likabehandling av hyresgäster.

Vad vi gör

tryggt_1

Det vi främst fokuserar på under det här området är att:

  • Förbättra närområden
  • Jobbar för minskad brottslighet i våra bostadsomrdåen
  • Öka likabehandling av våra hyresgäster

Hur vi vet om vi lyckas

tryggt_2

Vi kommer årligen mäta

  • Hyrsgästomsättning
  • Utvärdera hyresgästindex

Ser vi år till år en minskning i hyresgästomsättning samt att vi får bättre resultat i hyresgästindex vet vi att vi är på rätt väg.