Uttråkad dotter väntar på att pappa ska jobba klart

Hållbart boende för alla

För oss är hållbarhet en hörnsten i vår verksamhet. Vi är ett ungt bolag och är i startgroparna för vår hållbarhetsresa och vi vet att det finns mycket kvar för oss att göra.

V_RUM2

Vår syn på hållbarhet

Vi vill bidra till ett bättre samhälle, med attraktiva och hållbara boendemiljöer där människor trivs och känner sig trygga.  För oss på Neobo är hållbarhetsarbetet är en integrerad del av bolaget som vi delat upp i två
huvudområden:

Hållbara bostadsmiljöer

city-solid-pink

Gröna bostadsområden med utveckling inom energieffektivitet och hållbar resursanvändning med fokus på renovera och effektivisera ett åldrande fasighetsbestånd. Här fokuserar vi främst på:

  • Minskade klimatutsläpp
  • Högre energieffektivitet
  • Förbättrad klimatanpassning
  • Mindre föroreningar
  • Minskad vattenanvändning
  • Bibehållen biodiversitet

Ansvarsfullt företagande

Weight=Dynamicx10-5

En stabil arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, hög affärsetik, inkludering, och goda utvecklingsmöjligheter på lika villkor för alla. De fyra områden vi främst fokuserar på här är:

  • Bättre arbetsvillkor
  • Mångfald och jämlikhet
  • Minskad korruption & intressekonflikter
  • Mänskliga rättigheter