ansvarsfullt

Ansvarsfull arbetsgivare

Vi vill bli en stabil arbetsgivare som kännetecknas av god arbetsmiljö, hög affärsetik, inkludering och goda utvecklingsmöjligheter på lika villkor för alla.

Vad vi gör

ansvar_1

För att bli en så bra arbetsgivare kan vi komma att fokusera på att:

  • Förbättra arbetsvillkor
  • Öka mångfald och jämlikhet
  • Minska korruption & intressekonflikt
  • Jobba med mänskliga rättigheter

Hur vet vi om vi lyckas?

ansvar_2

Vi mäter varje år:

  • eNPS
  • Frisknärvaro
  • Könsfördelning i bolaget
  • Etnisk fördelning i bolaget

Vi vill såklart se en ökad eENP och frisknärvaro och en könsfördelning änisk fördelning som som speglar samhället i stort.

Utöver det kommer vi se till att våra medarbetare får relevant utbildning och utvärdera hur vår värdekedja och leverantörer lever upp till FN:s regler för mänskliga rättigheter.