Växter1

Så fungerar det

För att få hyra lägenhet hos oss så ställer vi en del krav på dig som sökande. Med följande information vill vi vara tydliga med vilka grundkrav du behöver uppfylla för att söka bostad hos oss. Läs igenom nedan information innan du gör din intresseanmälan så du förstår hur processen går till.

 

V_RUM

För att hyra lägenhet hos oss behöver du uppfylla följande grundkriterier

 • Du ska ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer, samordningsnummer alternativt att du kan visa att du ansökt om svenskt personnummer.
 • Du ska ha för avsikt att använda lägenheten som permanentbostad och stadigvarande bo och folkbokföra dig på lägenhetens adress.
 • Du kan enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Neobo. Du får heller inte inneha en hyreslägenhet hos en annan hyresvärd eller samtidigt äga en fastighet om det inte räknas som semesterboende. Vi kan därför kräva in bekräftelse/intyg på att avtal gällande tidigare boende (hyresrätt, villa eller bostadsrätt) har upphört eller ska säljas i nära anslutning till att du tecknar ett hyreskontrakt med Neobo.
DoorKey

Inkomstkrav

Du ska ha en stadigvarande inkomst samt en ekonomisk situation som möjliggör betalning av hyran för lägenheten samtidigt som du (med ev. sambo eller familj) uppfyller kraven för skälig levnadsstandard. Vilket innebär att du/ni ska ha ett visst belopp kvar när hyran är betald. Vi utgår från din/er gemensamma inkomst och Kronofogdens normalbelopp.

Du ska kunna styrka hushållets gemensamma inkomst genom att uppvisa intyg. Du laddar upp intyg i samband med din intresseanmälan. Exempel på vad som räknas som inkomst:

 • Lön från arbete eller eget företag
 • Studiemedel från CSN
 • A-kassa
 • Försörjningsstöd
 • Inkomst/bidrag såsom pension, sjukersättning, föräldrapenning, etableringsersättning.

Kraven kan se annorlunda ut för trygghetsboenden och studentlägenheter.

Betala din hyra

Kreditupplysning

Kreditupplysning samt referenser inhämtas på alla sökande i samband med intresseanmälan.

I första hand godkänner vi inga betalningsanmärkningar eller skulder hos kronofogden. I undantagsfall kan vi utifrån en bedömning godkänna upp till tre (3) betalningsanmärkningar, som inte får avse hyresskulder. Skuldbeloppet får inte överstiga 5000 kr. Vi kan dock begära att avtalet tecknas med en borgensman.

IMG_8254

Tilldelning av lägenheter

För att söka lediga objekt går du in under ledigt.

Du slussas sedan vidare till HomeQ när du klickar dig in i en annons. Vi använder oss utav HomeQ för uthyrning av bostäder innebär att du som sökande behöver registrera dig hos dem för att börja samla kö-poäng. HomeQ är en plattform som många hyresvärdar som används för annonsering av lediga objekt, Neobo har ingen egen kö för bostäder.

Neobo tilldelar lägenheter utifrån kötid, du börjar samla kötid så fort du registrerar dig på HomeQ. Du får en poäng per dag.

Växt4

Från intresseanmälan till kontrakt

 1. När du hittat ett objekt under ledigt som du vill anmäla intresse för att börja med att skapa ett konto hos HomeQ. Se till att du fyller i all information de eftersöker så din ansökan är komplett.
 2. Det är viktigt att du godkänner att HomeQ tar ut ett registerutdrag, om du inte godkänner detta minskar du dina chanser till ett erbjudande då du hamnar som ”ej godkänd”
 3. När du skapat en intresseanmälan inväntar du svar från oss. Vissa lägenheter hyrs ut på ritning utan visning. Det kan dröja upp till ett par veckor innan du får svar beroende på hur många som söker det specifika objektet.
 4. Om du blir erbjuden visning, grattis! Då ligger du bra till i kön, vi erbjuder en fåtal sökande att komma på visning. Efter visning återkommer vi till den sökande som står först på tur.
 5. Om du blir erbjuden kontrakt signeras detta via Bank-ID. Det är viktigt att du läser igenom avtalet noga och är införstådd med de allmänna villkoren, de särskilda bestämmelserna samt vad som ingår i din hyra. När du signerat kontraktet skickar ansvarig uthyrare ut mer information till dig gällande inflyttning. När du väl signerat ett avtal är det bindande med tre (3) månaders uppsägningstid.

 

Lycka till!