Skip to content

Marknaden

Geografisk diversifierad fastighetsportfölj

Fastighetsportföljen utgörs av bostäder belägna i flertalet tillväxtkommuner inom Sverige. Bolagets diversifierade fastighetsportfölj bidrar till en god riskspridning av kostnadseffektiva och prisvärda hyresbostäder runt om i Sverige.