Skip to content

Finansiella mål

  • Avkastning på eget kapital ska över tid överstiga 10 procent
  • Belåningsgraden ska inte överstiga 65 procent av fastigheternas marknadsvärde
  • Soliditeten ska överstiga 30 procent
  • Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger