Skip to content

Organisation

Neobo har en ledning med lång erfarenhet från fastighets- och aktiemarknaden. Bolaget har därtill en marknadsnära organisation med korta beslutsvägar och inarbetade processer. Flertalet av Bolagets medarbetare kommer från tidigare roller på SBB, Amasten och bolag med lång erfarenhet av värdeskapande förvaltning och ett beprövat arbetssätt. Allt arbete som görs syftar till att optimera möjligheterna att bedriva en gynnsam förvaltning.