Skip to content

Hållbarhet

Neobo strävar efter hållbarhet som en integrerad del av verksamheten genom systematiskt arbete inom miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Att utveckla hållbara boendemiljöer handlar om att erbjuda prisvärda och energieffektiva bostäder i attraktiva lägen som samverkar med samhället omkring. Genom aktiv fastighetsförvaltning i aktuella områden kan vi medverka till ökad stabilitet, trygghet samt långsiktigt hållbara miljöer och attraktiva bostadsområden.

Bolaget har ett flertal pågående och genomförda energibesparingsprojekt fördelat inom den nuvarande fastighetsportföljen. Vidare utvärderas möjligheten att miljöcertifiera fastighetsbeståndet och därmed erbjuda flera gröna bostäder. Bolaget kommer fortsatt att bedriva energibesparingsprojekt och miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd, i linje med att vara en hållbar fastighetsförvaltare.