-
Global Compact

Nu är vi medlemmar i UN Global Compact!

Den här veckan har Neobo blivit beviljade medlemskap i UN Global Compact! UN Global Compact är världens största hållbarhetsnätverk inom det privata näringslivet. Med över 22 000 medlemmar i 169 länder stöttar Global Compact företag och organisationer i deras strategiska hållbarhetsarbete.

Grunden i UN Global Compact är de Tio Principerna inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, klimat och antikorruption. Principerna grundar sig i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption. Genom vårt medlemskap i UN Global Compact bekräftar vi att bolaget står bakom de Tio Principerna och kommer att arbeta mot FN:s 17 Globala Hållbarhetsmål (Agenda 2030). Alla bolag som är medlemmar i UN Global Compact ska varje år rapportera in hur bolaget har arbetat för att implementera de Tio Principerna och hur vi driver bolaget för att uppfylla hållbarhetsmålen.

Vill du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete? Klicka dig vidare hit.