Skip to content

Vision, affärsidé och strategi

Vision

Vi skapar attraktiva och hållbara bostadsmiljöer där människor trivs och känner sig trygga.

Affärsidé

Neobo förvaltar och förädlar bostäder i svenska kommuner med befolkningstillväxt och god efterfrågan på bostäder.

Strategi

  • Långsiktigt äga, förvalta och förädla bostadsfastigheter med inflationsskyddade kassaflöden som genererar en attraktiv totalavkastning.
  • Arbeta aktivt med hållbarhet genom bland annat energieffektiviseringar, hållbarhetscertifieringar och sociala hållbarhetsinitiativ.
  • Att ha en lokal fastighetsförvaltning med fokus på uthyrning och värdeskapande förädling.
  • Att ha en geografiskt diversifierad fastighetsportfölj i kommuner med befolkningstillväxt och bostadsunderskott.