Skip to content

Neobo är ett svenskt fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter på flera orter i Sverige.

Fastighetsportföljen utgörs av bostäder belägna i flertalet tillväxtkommuner inom Sverige. Fastighetsbeståndet består av 8 400 lägenheter fördelat över 267 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 14,7 mdkr per den 30 juni 2023. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till 713 981 kvm med ett årligt hyresvärde om 956 mkr. Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsbeståndets marknadsvärde och resterande marknadsvärde utgörs av övriga fastigheter.

Bolaget ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och aktivt arbeta med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.