Skip to content

Neobo är ett svenskt fastighetsbolag som långsiktigt förvaltar och förädlar hyresfastigheter på flera orter i Sverige.

Fastighetsportföljen utgörs av bostäder belägna i flertalet tillväxtkommuner inom Sverige. Fastighetsbeståndet är diversifierat över 40 kommuner och består av 8 396 lägenheter fördelat över 268 fastigheter, med ett totalt fastighetsvärde om 15,3 mdkr per den 31 december 2022. Den totala uthyrningsbara ytan uppgick till 713 981 kvm med ett årligt hyresvärde om 924 mkr. Bostadsfastigheter står för 95 procent av fastighetsbeståndets marknadsvärde och resterande marknadsvärde utgörs av övriga fastigheter.

Bolaget ska vara en långsiktig och trygg hyresvärd för människor i Sverige och aktivt arbeta med hållbarhet för att bidra till en god samhällsutveckling.