-Regulatoriskt

Eva Swartz Grimaldi har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Neobo

Eva Swartz Grimaldi har meddelat att hon på grund av hälsoskäl med omedelbar verkan lämnar styrelsen. Eva har varit styrelseledamot i Neobo Fastigheter AB (publ) sedan november 2022

”Jag har behandlats för en allvarlig sjukdom i nära ett år och nu när behandlingen går in i ett intensivare skede, har jag beslutat mig för att ägna mer kraft åt min hälsa” säger Eva Swartz Grimaldi.

”Eva har varit en mycket uppskattad ledamot i styrelsen. Vi har största respekt för hennes beslut och vill passa på att tacka henne för hennes stora engagemang och bidrag till utvecklingen av Neobo” kommenterar styrelseordförande Jan-Erik Höjvall.

Enligt Neobos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. Vid den extra bolagsstämman den 4 oktober 2023 beslutades att Bolagets styrelse ska bestå av sex ledamöter. Efter att Eva Swartz Grimaldi utträtt kommer Bolagets styrelse bestå av följande fem ledamöter: Jan-Erik Höjvall (styrelseordförande), Mona Finnström, Ulf Nilsson, Jakob Pettersson och Peter Wågström.