-Icke-regulatoriskt

Inbjudan till presentation av Neobos bokslutskommuniké januari-december 2023

Den 14 februari 2024 klockan 07.00 offentliggör Neobo sin bokslutskommuniké för helåret 2023. VD Ylva Sarby Westman kommer att presentera resultatet och svara på frågor kl. 10.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer kunna följas via webbsändning och telefonkonferens.

För att delta via webbsändning med möjlighet att ställa skriftliga frågor, använd nedanstående länk.
 
Webbsändning: Neobo Fastigheter Q4 Report (financialhearings.com)

För att delta via telefonkonferens med möjlighet att ställa muntliga frågor, använd nedanstående länk. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
 
Telefonkonferens: Neobo Fastigheter Q4 Report (financialhearings.com)

Presentationsmaterial och länk till en inspelad version av webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Neobos hemsida efter presentationen.