-Icke-regulatoriskt

Inbjudan till presentation av Neobos delårsrapport januari-juni 2023

Den 12 juli 2023 klockan 07.00 offentliggör Neobo sin delårsrapport för januari-juni 2023. VD Ylva Sarby Westman kommer att presentera resultatet och svara på frågor kl. 09.00 samma dag. Presentationen kommer att hållas på engelska och kommer kunna följas via webbsändning och telefonkonferens.

För att delta via telefonkonferens med möjlighet att ställa muntliga frågor, använd nedanstående länk. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.
 
Call Access (financialhearings.com)
 
För att delta via webbsändning med möjlighet att ställa skriftliga frågor, använd nedanstående länk.
 
Neobo Fastigheter Q2 Report 2023 (financialhearings.com)
 
Presentationsmaterial och länk till en inspelad version av webbsändningen kommer att tillgängliggöras på Neobos hemsida efter presentationen.