-Icke-regulatoriskt

Malin Axland utses till chefsjurist på Amasten Fastighets AB (publ)

Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter (”Bostadsportföljen”) som sedan ska delas ut till aktieägarna i SBB, enligt Lex Asea. Moderbolaget i den nya koncernen kommer vara Amasten Fastighets AB (publ).

Malin kommer närmast från ett interimsuppdrag och har dessförinnan arbetat på Kungsleden under 15 år där hon sedan 2013 var chefsjurist och medlem i Kungsledens ledningsgrupp. Malin är jur kand och har tidigare bland annat arbetat som advokat på Mannheimer Swartling advokatbyrå. Malin kommer att ingå i bolagets koncernledning och vara styrelsens sekreterare. Hon tillträder sin roll efter nyår.

”Det är verkligen glädjande att Malin har tackat ja till rollen som chefsjurist i det nya bolaget. Med Malin får vi en strategisk och affärsmässig kraft med lång erfarenhet från noterade fastighetsbolag och jag är övertygad om att hon kommer bidra mycket till bolagets framgång,” säger Ylva Sarby Westman, VD Amasten Fastighets AB.

”Jag ser verkligen fram emot att vara med och utveckla det nya bolaget samt att förbereda det för en börsnotering. Bolaget kommer vara en långsiktig och trygg hyresvärd med stort hållbarhetsfokus vilket är viktigt för mig,” säger Malin Axland tillträdande chefsjurist på Amasten Fastighets AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ylva Sarby Westman, VD Amasten Fastighets AB (publ), 070-690 65 97
Malin Axland, tillträdande chefsjurist på Amasten Fastighets AB (publ), 070-690 65 99