-Icke-regulatoriskt

Neobo Fastigheter AB (publ) (”Neobo”) noteras idag på Nasdaq First North Premier Growth Market

Neobos handel inleds idag på Nasdaq First North Premier Growth Market . Aktierna handlas med kortnamn NEOBO och ISIN-kod SE0005034550.

Som offentliggjordes den 6 februari 2023 har Nasdaq Stockholm AB godkänt Neobos ansökan om notering av aktierna på Nasdaq First North Premier med första dag för handel den 10 februari 2023.

Idag börjar handeln för Neobos aktie på Nasdaq First North Premier, vilket vi är mycket stolta och glada över. Neobo förvaltar och förädlar bostadsfastigheter med stabila kassaflöden och god avkastning över tid och erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer för tusentals hyresgäster i Sverige”, kommenterar Neobos VD Ylva Sarby Westman.


Rådgivare
Danske Bank, SEB och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare i noteringsprocessen.