-Regulatoriskt

Neobos valberedning föreslår Anneli Lindblom till ny styrelseledamot

Valberedningen i Neobo Fastigheter AB (publ) föreslår nyval av Anneli Lindblom som styrelseledamot till Neobos styrelse vid årsstämman i Stockholm den 23 april 2024. Till omval föreslås Jan-Erik Höjvall (ordförande) samt Mona Finnström, Ulf Nilsson och Jakob Pettersson som styrelseledamöter.

Anneli Lindblom (född 1967) har lång och gedigen bakgrund som CFO och vice VD för flera noterade bolag och arbetar sedan 2022 som CFO för hotellfastighetsbolaget Pandox AB. Hon har också lång erfarenhet av styrelsearbete inom noterade bolag och är styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Logistea AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Haypp Group AB. Annelis tidigare erfarenheter innefattar även styrelseuppdrag inom Amasten Fastighets AB, Hemfosa Fastigheter AB samt Avtalat.se.

"Anneli Lindblom har gedigen kunskap och erfarenhet från noterade bolag och från fastighetsbranschen och vi är övertygade om att hon kommer tillföra mycket på Neobos fortsatta resa", säger valberedningens ordförande Göran Blomberg.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

  • Göran Blomberg, valberedningens ordförande (utsedd av ICA-handlarnas Förbund)
  • Martin Larsén (utsedd av Martin Larsén)
  • Sven-Olof Johansson (utsedd av Compactor Fastigheter AB) och
  • Jan-Erik Höjvall, i egenskap av styrelseordförande i Neobo

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2024, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete och motiverat yttrande kommer att lämnas i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.