-Regulatoriskt

Neobos valberedning inför årsstämman 2023

Neobo Fastigheter AB:s (publ) (”Neobo”) valberedning inför årsstämman har utsetts baserat på ägarförhållandena den 28 februari 2023.

Valberedningen består av
Ilija Batljan (ordförande), utsedd av Ilija Batljan
Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fonder
Sven-Olof Johansson, utsedd av Sven-Olof Johansson
Jan-Erik Höjvall (styrelsens ordförande)

Per 28 februari 2023 representerade de aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tillsammans cirka 17,4 procent av aktierna i Neobo.
 
Årsstämman i Neobo kommer att hållas onsdagen den 26 april 2023.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan-Erik Höjvall, styrelsens ordförande
mobil: +46 (0) 705 53 80 04, e-post: [email protected]