-Icke-regulatoriskt

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s dotterbolag Amasten Fastighets AB (publ) utser IR-chef

Till tjänsten som IR-chef har Johan Bergman utsetts. Han tillträder sin tjänst idag. Johan har tidigare arbetat med att förbereda Amasten Fastighets AB (publ) (”Amasten”) för listbyte till Nasdaqs huvudlista och har lång erfarenhet av IR bland annat som IR chef på NCC AB.

”Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) har beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter (”Bostadsportföljen”) som sedan ska delas ut till aktieägarna i SBB, enligt Lex Asea. Moderbolaget i Amasten-koncernen kommer att vara moderbolag i Bostadsportföljen-koncernen. Därför är vi väldigt glada att välkomna Johan med hans långa och gedigna erfarenhet av IR frågor,” säger Ilija Batljan, Styrelseordförande, Amasten Fastighets AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, [email protected]