Skip to content

Årsstämma 2023

Årsstämman i Neobo Fastigheter AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 26 april 2023 kl 13.00 i Advokatfirman Vinges lokaler på Smålandsgatan 20 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 12.30.

Aktieägare kan delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen eller genom förhandsröstning.

Frågor rörande förfarandet för anmälan och förhandsröstning hänvisas till Euroclear, GeneralMeetingService@euroclear.com, eller per telefon 08-402 91 81 vardagar kl 9:00-16:00.

Länk för elektronisk förhandsröstning med BankID: https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy