Skip to content

Extra bolagsstämma 2023

Extra bolagsstämma i Neobo Fastigheter AB (publ)

Extra bolagsstämma i Neobo Fastigheter AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 4 oktober 2023 kl. 09.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler, Hovslagargatan 3 i Stockholm. Inregistrering till extra bolagsstämman börjar kl. 08.30. Aktieägare kan även utöva sin rösträtt på extra bolagsstämman genom poströstning på förhand.

Länk till Euroclears poströstningsformulär

https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy