henry-be-IicyiaPYGGI-unsplash

Arkiv

bumper-example

Utdelning från SBB

Neobo Fastigheter AB (publ) har godkänts för notering

Nasdaq Stockholm AB har den 6 februari godkänt, förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls senast vid första dag för handel, Neobo Fastigheter AB (publ):s (”Neobo” eller ”Bolaget”) ansökan om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq First North Premier”).

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier har fastställts till den 10 februari 2023.

Den bolagsbeskrivning som har upprättats inför noteringen finns tillgänglig nedan. Bolagsbeskrivningen inkluderar information om fastighetsbeståndets värdering per 31 december 2022 och information om Neobos finansieringsvillkor.

header-trivselregler

Extra bolagsstämma i Samhällsbyggnadsbolaget i december 2022

Stämmomaterial och information relaterat till den extra bolagsstämman i Samhällsbyggnadsbolaget i december 2022, gällande utdelningen av Neobo, återfinns på sidan för den extra bolagsstämman på Samhällsbyggnadsbolagets hemsida.