-Icke-regulatoriskt

Ny styrelse har utsetts för Amasten Fastighets AB (publ)

Som tidigare har kommunicerats har styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) beslutat att utvärdera förutsättningarna för att bilda ett nytt fristående bolag med fokus på bostadsfastigheter som sedan ska delas ut till aktieägarna i SBB, enligt Lex Asea. Moderbolaget i den nya koncernen kommer att vara Amasten Fastighets AB (publ) (”Bolaget”).

Som ett steg i förberedelserna inför den planerade utdelningen och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier beslutades i dag vid extra bolagsstämma i Bolaget att utse en ny styrelse bestående av Jan-Erik Höjvall, Mona Finnström, Ulf Nilsson, Eva Swartz Grimaldi och Peter Wågström. Jan-Erik Höjvall utsågs till styrelsens ordförande.

”Jag ser fram emot att vara en del av styrelsen för Bolaget och att ha fått förtroende att som styrelseordförande leda styrelsens arbete. Jag ser mycket fram emot att arbeta med Bolaget i det spännande skedet som Bolaget befinner sig i,” säger Jan-Erik Höjvall, styrelseordförande för Bolaget.

”Det känns väldigt bra att styrelsen nu är utsedd och att ledamöterna har lång och gedigen erfarenhet från olika typer av verksamhet. Jag ser fram emot att ta del av deras breda kompetens och tillsammans utveckla Bolaget vidare,” säger Ylva Sarby Westman, VD för Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bergman, IR Amasten Fastighets AB (publ), 070-354 80 35