-Regulatoriskt

Neobo publicerar årsredovisning för 2022

Neobos årsredovisning för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på Neobos webbplats: Rapporter och presentationer – Neobo Fastigheter

Den publicerade årsredovisningen är på svenska. En engelsk version kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats den 25 april.

Neobos årsstämma 2023 hålls i Stockholm den 26 april och delårsrapporten för januari-mars 2023 publiceras den 10 maj.