-Regulatoriskt

Neobos valberedning föreslår Jakob Pettersson till ny styrelseledamot

Sedan årsstämman 2023 har ägarförändringar skett i Neobo. ICA-handlarnas Förbund är numera största ägare i Neobo med 9,63 procent av aktierna.

Valberedningen i Neobo, som består av Ilija Batljan (ordförande), Johannes Wingborg , Sven-Olof Johansson samt bolagets styrelseordförande Jan-Erik Höjvall, har beslutat att föreslå att Neobos styrelse utökas med Jakob Pettersson, CFO på ICA-handlarnas Förbund.

Neobos styrelse avser därför att inom kort kalla till en extra bolagsstämma.

Jakob Pettersson är född 1986 och är CFO för ICA-handlarnas Förbund där han ansvarar för dess ägarstyrning och kapitalförvaltning. Jakob har lång erfarenhet från tidigare roller med investeringar i både noterade och onoterade fastighetsbolag. Jakob Pettersson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

”Det är glädjande att vår största ägare så fort som möjligt vill bidra i styrelsearbetet vilket visar på det långsiktiga engagemang som ICA-handlarnas Förbund gett uttryck för. Med Jakob får vår styrelse en finansiellt kunnig person som dessutom känner till en stor del av vårt fastighetsbestånd från tiden som styrelseledamot i Amasten” säger Jan-Erik Höjvall styrelseordförande i Neobo.