-Regulatoriskt

Peter Wågström lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Neobo

Peter Wågström har meddelat att han på grund av ett annat bolagsengagemang lämnar styrelsen i Neobo Fastigheter AB (publ) per dagens datum. Peter har varit styrelseledamot i Neobo sedan november 2022.

Jag har valts till ny styrelseordförande i Sveafastigheters nya moderbolag, ett bolag som förvaltar och utvecklar hyresbostäder i Sverige, och har därför valt att lämna styrelsen i Neobo. Jag har verkligen uppskattat tiden som styrelseledamot i Neobo och önskar bolaget lycka till på sin fortsatta resa” säger Peter Wågström.

Peter har varit en mycket uppskattad ledamot i styrelsen och jag vill passa på att tacka Peter för hans stora engagemang och bidrag till utvecklingen av Neobo” kommenterar styrelseordförande Jan-Erik Höjvall.

Enligt Neobos bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst tio styrelseledamöter. Vid den extra bolagsstämman den 4 oktober 2023 beslutades att Bolagets styrelse ska bestå av sex ledamöter. Efter att Eva Swartz Grimaldi tidigare utträtt ur styrelsen på grund av hälsoskäl, och Peter Wågström nu utträder, kommer Bolagets styrelse fram till årsstämman bestå av följande fyra ledamöter: Jan-Erik Höjvall (styrelseordförande), Mona Finnström, Ulf Nilsson och Jakob Pettersson.