header-startpage

Vi finns i över 40 orter runt om i Sverige

Här finns vi

Vi finns i hela Sverige

city
  • Alltid ett telefonsamtal bort: Vi finns alltid tillgängliga dygnet runt om det skulle uppstå problem i din lägenhet eller du behöver hjälp
  • Lokal närvaro: Vi har kontor i de flesta städer vi finns och kan snabbt komma till dig om du behöver hjälp
  • Egen serviceorganisation: Vi har vår egen serviceorganisation och kan därför snabbt prioritera och vara så tilllänglig som möjligt.