visselblåsare

Visselblåsning

Neobo är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetare, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt.

Vad kan rapporteras?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera eller om något allvarligt kan påverka företaget eller människans liv eller hälsa, och som inte är i linje med Neobos värderingar och affärsetiska principer.

Visselblåsartjänsten är till för att rapportera missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang.

 

Detta kan t.ex. vara:

  • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning
  • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön
  • Allvarliga tidigare av diskriminering och trakasserier

 

Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du är i god tro kring dina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk information i din rapport. Information som enbart rör din personliga arbetssituation, såsom missnöje gällande lön eller liknande, utgör i regel inte ett visselblåsarfall.

Så här rapporterar du

Genom vissellåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din vissllåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras. Du rapporterar enkelt och tryggt genom att följa instruktionerna i formuläret och du behöver aldrig uppge din identitet.

Skriv ditt ärende så noga som möjligt med all fakta i ärendet, inklusive de förhållanden som du tror är mindre viktiga, så att vi får underlag för att gå vidare med en utredning. Bifoga all eventuell dokumentation som kan ha relevans.

När du skickat din rapport får du ett personligt ID och lösenord på skärmen. Spara dem säkert.

För att försäkra din anonymitet – tänk på följande:

Skriv av den här länken och skriv i din webbläsare:

https://whistle.qnister.com/neobo

Använd inte företagets dator eller nätverk.

Vill du hellre göra en muntlig anmälan eller boka ett fysiskt möte för att lämna en anmälan ber vi dig kontakta Neobos Chefsjurist och Hållbarhetschef Malin Axland på telefonnummer 070-690 65 99 eller [email protected] . En muntlig anmälan av dokument och hanteras i övrigt på samma sätt som en anmälan som görs i denna digitala rapporteringskanal.

Så här hanteras din rapport

För att trygga din anonymitet hanteras tjänsten av en extern del, Qnister Whistle,  https://www.qnister.com/tjanster/visselblasning . Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Rapporter som inkommer via vissallåsartjänsten går till Neobos Chefsjurist och Hållbarhetschef Malin Axland och styrelseledamoten Mona Finnström som avgör om de är lämpliga att utreda eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan del. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna.

Vi svarar inom sju dagar och ber dig att logga in i ärendet regelbundet, gärna en gång/vecka, för att läsa eventuella följdfrågor eller svar från oss.